Επιβεβαίωση Κράτησης

Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο)
GROUP ( B ) : Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο)
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
4 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 28.00
Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο)
GROUP ( B ) : Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο)
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
4 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 28.00
Group C (Hyundai i20 ή παρόμοιο)
GROUP ( C ) : Group C (Hyundai i20 ή παρόμοιο)
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 28.00
Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο)
GROUP ( B ) : Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο)
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
4 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 28.00
Group Α (Toyota Aygo  ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( A ) ANDROS: Group Α (Toyota Aygo ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
4 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 29.00
Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο) *Andros
GROUP ( B ) ANDROS: Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο) *Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
4 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 30.00
Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( B ) ANDROS: Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
4 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 30.00
Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( B ) ANDROS: Group B (Fiat Panda ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
4 Άτομα
Βενζίνη
Από 30.00
Group A (Citroen C1 ή Παρόμοιο)
GROUP ( A ) : Group A (Citroen C1 ή Παρόμοιο)
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
4 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 32.00
Group A (Peugeot 107 ή παρόμοιο)
GROUP ( A ) : Group A (Peugeot 107 ή παρόμοιο)
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
4 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 32.00
Group C (Fiat puntο ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( C ) ANDROS: Group C (Fiat puntο ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
Από 33.00
Group C (Peugeot-206+ ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( C ) ANDROS: Group C (Peugeot-206+ ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 33.00
Group C (Hyundai i20 ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( C ) ANDROS: Group C (Hyundai i20 ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 33.00
Group C (Peugeot-206+ ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( C ) ANDROS: Group C (Peugeot-206+ ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 33.00
Group B+ (Fiat Panda ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( B + ) ANDROS: Group B+ (Fiat Panda ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 50.00
Group A+ Automatic (Peugeot 108 ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( A +) Automatic ANDROS: Group A+ Automatic (Peugeot 108 ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Αυτόματο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
2 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 50.00
Group G (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( G ) ANDROS: Group G (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 50.00
Group G (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( G ) ANDROS: Group G (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 50.00
Group G (Fiat Tipo  ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( G ) ANDROS: Group G (Fiat Tipo ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 50.00
Group D (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( D ) ANDROS: Group D (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
2 Αποσκευές
3 Αποσκευές
Πετρέλαιο
Από 60.00
Group D (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( D ) ANDROS: Group D (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros

Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.

Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Πετρέλαιο
Από 60.00
Group D (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( D ) ANDROS: Group D (Peugeot 208 ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Πετρέλαιο
Από 60.00
Group Automatic hybrid (Toyota yaris ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( AUTO / HYBRID ) ANDROS: Group Automatic hybrid (Toyota yaris ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Αυτόματο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 60.00
Group Automatic hybrid (Toyota yaris ή παρόμοιο) Andros
GROUP ( AUTO / HYBRID ) ANDROS: Group Automatic hybrid (Toyota yaris ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Αυτόματο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 60.00
Group J (Peugeot 2008 ή παρόμοιο) Andros
Jeep - SuV ANDROS: Group J (Peugeot 2008 ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
2 Αποσκευές
3 Αποσκευές
Πετρέλαιο
Από 80.00
Group J (Peugeot 2008 ή παρόμοιο) Andros
Jeep - SuV ANDROS: Group J (Peugeot 2008 ή παρόμοιο) Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
2 Αποσκευές
3 Αποσκευές
Πετρέλαιο
Από 80.00
Jeep - SuV Andros
Jeep - SuV ANDROS: Jeep - SuV Andros
Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων μέσα σε κάθε κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις στην διαθεσιμότητα καθώς και διαφοροποιήσεις χαρακτηριστικών όπως μέγεθος χώρου αποσκευών.
Χειροκίνητο Κιβώτιο
A/C
5 Άτομα
3 Αποσκευές
Βενζίνη
Από 60.00